top of page

Nye lovkrav for avfallshåndtering

Oppdatert: 8. mar. 2023


A blue teddy bear, the mascot of J.O. Moen, sorting waste.
Nye lovkrav gjør at avfallssorteringen på jobb ligner mer på den du kjenner fra hjemme.

De nye reglene for avfallshåndtering har medført endringer for nesten alle virksomheter i landet. Loven har økt fokus på sortering og gjenvinning av avfall, samt større krav til håndteringen av avfall fra virksomheter. Loven ble gjeldende fra 1. Januar 2023.


A blue teddy bear, the mascot of J.O. Moen, studying law to stay up to date.
De nye lovkravene for avfallshåndtering gjelder alle virksomheter. Er din bedrift klar?

Virksomheter er nå pålagt å sortere avfallet sitt etter reglene for husholdningslignende avfall. Dette betyr at matavfall og plastavfall må sorteres på stedet og leveres til materialgjenvinning. Loven gjelder for alle virksomheter uavhengig av størrelse, bransje eller type virksomhet.


Målet med loven er å bidra til en mer bærekraftig håndtering av avfall og redusere mengden avfall som sendes til deponi eller forbrennes. Dette er viktig for å beskytte miljøet og redusere skadelige effekter som luftforurensning og klimaendringer.

For å sikre at din virksomhet overholder de nye reglene, bør du først sette deg inn i regelverket og være oppmerksom på kravene. Deretter bør du vurdere din nåværende avfallshåndtering og tilpasse den om nødvendig, slik at den oppfyller de nye kravene. Samarbeid med en avfallsoperatør som J.O. Moen kan være en god måte å begynne på. Vi kan hjelpe deg med å forstå reglene og tilpasse avfallshåndteringen din for å oppfylle kravene.


A blue teddy bear, the mascot of J.O. Moen, wondering how to best sort the waste.

Hvor skal du begynne?

Hvordan dette vil påvirke din bedrift er avhengig av hvilke typer avfall dere genererer og hvordan avfallssystemet deres er i dag. Noen punkter vil være felles for alle:


  1. Kunnskap om regelverket: Før du tar noen beslutninger om endringer i avfallshåndteringen, må du sette deg godt inn i regelverket og være klar over hva som kreves av deg og din bedrift.

  2. Vurder din nåværende avfallshåndtering: Gjør en gjennomgang av din bedrifts nåværende avfallshåndtering for å se om den er i samsvar med de nye lovkravene.

  3. Tilpass avfallshåndteringen: Hvis din bedrift ikke allerede oppfyller de nye lovkravene, må du tilpasse avfallshåndteringen for å sikre at den blir i samsvar med regelverket.

  4. Samarbeid med en avfallsoperatør: Å samarbeide med en erfaren avfallsoperatør kan bidra til at du får en mer effektiv og bærekraftig avfallshåndtering i din bedrift. En avfallsoperatør kan hjelpe deg med å forstå regelverket, implementere de nye kravene og finne løsninger som passer for din bedrift. En seriøs avfallsoperatør vil også kunne hjelpe deg med å finne de mest økonomiske løsningene for ditt behov, og hjelpe deg med rapportering og statistikker. Kanskje sparer du penger på omleggingen?

  5. Fokus på bærekraftig avfallshåndtering: Bruk de nye lovkravene til å fokusere på å redusere avfallsmengden og øke gjenvinningen. Dette vil bidra til en mer bærekraftig fremtid for din bedrift og miljøet. Bedrifter som ligger foran på dette området kan også utnytte det i egen markedsføring.


Nye lovkrav kan virke overveldende. Få hjelp av en avfallsoperatør for å få alt på stell.

Hva gjør du i praksis?

For de aller fleste bedrifter er det § 10a-5 i «Forskrift om endring i avfallsforskriften» som vil ha størst betydning. På vanlig norsk sier den at bedrifter som har matavfall og plastavfall må sortere det ut hos seg selv, og det må leveres til materialgjenvinning.

Veldig mange har allerede system på plass for utsortering av plastavfall, så det er kanskje regelen om matavfall som vil føre til størst omlegging. Matavfall kan altså ikke leveres sammen med restavfallet, slik det har blitt gjort tidligere.

Hvordan du løser det internt i din bedrift med sorteringsløsninger vil være avhengig av type virksomhet, avfallsmengder og mye mer. Men fra avfallet er sortert til det er levert til materialgjenvinning, med statistikk og rapporter over leverte mengder, kan J.O. Moen bistå deg i alle ledd. Vi har avfallsbeholdere i alle størrelser, fra mindre dunker som du kjenner hjemmefra til store containere. Vi kjører egne innsamlingsruter for alle nødvendige fraksjoner og er godkjent avfallsmottak med alle nødvendige tillatelser. Så hva venter du på? Start med å sette deg inn i regelverket og vurder din nåværende avfallshåndtering. Samarbeid med en avfallsoperatør for å få hjelp med å implementere de nye kravene og finne løsninger som passer for din bedrift. Gjør din bedrift klar for en mer bærekraftig fremtid! Hele lovteksten kan du lese her.


Avfall er ikke bortkastet, før du kaster det bort. - J.O. Moen Miljø AS, din lokale avfallsaktør.
A blue teddy bear, the mascot of J.O. Moen, feeling proud they are sorting their waste.

Comments


bottom of page