top of page

Sortere avfall i bedriftTegnet illustrasjon av et avfallsrom med mange avfallsbeholdere

Nye sorteringskrav for alle bedrifter trer i kraft 1. januar 2025, er du klar?


Fra og med 1. januar 2025 trer nye krav i avfallsforskriften i kraft, som påvirker hva bedrifter må kildesortere av avfall. Disse kravene innebærer at alle virksomheter må ha på plass løsninger for utsortering av papp- og papiravfall, glass- og metallemballasje, samt tekstilavfall. Dette kommer i tillegg til de eksisterende kravene fra 2023 om utsortering av plast og bioavfall (matavfall og park- og hageavfall).


Hvem gjelder kravene for?

De nye kravene gjelder for alle virksomheter som genererer husholdningslignende avfall, inkludert alt fra kontorer og butikker til restauranter og hoteller. Dette betyr at bedrifter må sørge for å tilrettelegge for sortering og levering av avfall til materialgjenvinning.


Praktisk gjennomføring

Kunder av J.O. Moen Miljø AS er allerede godt forberedt på de nye kravene. J.O. Moen's comprimatorbil-tjeneste er tilpasset for å møte både nåværende og fremtidige lovkrav. Denne tjenesten sikrer effektiv og sømløs avfallshåndtering, og separat innsamling av alle relevante avfallstyper.


Kul figur laget av ulike matprodukter. Illustrasjon.

Som kunde hos J.O. Moen trenger du ikke bekymre deg for kompliserte regelverk og krav. Vi tilpasser avfallssystemet til bedriftens behov, og kan sørge for at alle lovpålagte krav blir fulgt. Vi er behjelpelig med å utarbeide oversikt og avfallsplaner, og kan gi gode råd om lovlig og økonomisk avfallshåndtering. I tillegg får våre næringskunder gratis tilgang til vår "Statistikk-Web", hvor de enkelt kan hente ut oppdaterte rapporter over alt avfall som er levert. Rapportene blir oppdatert i sanntid og dekker myndighetenes krav til dokumentasjon.Avfallstyper og krav til utsortering


Matavfall

Fra 1. januar 2023 ble det lovpålagt for alle virksomheter som genererer husholdningslignende matavfall å kildesortere og levere dette til materialgjenvinning. Dette inkluderer matrester fra kantiner, pauserom og serveringssteder. Appelsinskall fra kantinen er et eksempel på matavfall som må kildesorteres, mens produksjonsavfall fra matindustrien, som appelsinskall fra marmeladeproduksjon, ikke omfattes av dette kravet. Produksjonsavfall kan imidlertid være omfattet av andre regelverk fra Mattilsynet.

Plastavfall som kan materialgjenvinnes

Plastemballasje

Plastfolie

Landbruksplast

Papp- og papiravfall

Glass- og metallemballasje

Tekstilavfall

Park- og hageavfall


Søt karakter laget av ulike matprodukter som holder en blyant og et notatbrett

Dokumentasjon og rapportering

Lovkravet er at virksomheten må ha kjennskap til og kunne dokumentere mengden avfall som er sortert ut og levert til materialgjenvinning hvert år. Dette kan enkelt gjøres gjennom vår "Statistikk-Web", hvor ferdige rapporter oppdateres i sanntid og kan hentes ut for eventuell myndighetskontroll. Dokumentasjonen må tas vare på i minst fem år og være tilgjengelig (fysisk eller digital) ved kontroll eller på forespørsel fra tilsynsmyndigheten.


Ta kontakt

Med de nye lovkravene for avfallshåndtering er det viktigere enn noen gang å ha en pålitelig samarbeidspartner innen avfall. Kontakt J.O. Moen Miljø AS i dag for å sikre at din bedrift er godt rustet for fremtidens krav til avfallshåndtering.


Ring 712 23 250 eller send oss en e-post for en uforpliktende avfallsprat.Comments


bottom of page