top of page

Tjenester

Vi tar blant annet på oss trafikkdirigering, tomtegraving, veganlegg, muring av naturstein, transport, grunnarbeid, fjellsprenging, kommunaltekniske anlegg, masseforflytning, riving, masseleveranser, snørydding, infiltrasjonsanlegg, asfaltering, parkanlegg og grøfter.

Ring 71 22 32 40 eller send mail til anlegg@jo-moen.no for en uforpliktende prat.

Stikkrenner_Hjelvika_2022.jpg
Veganlegg

Opprettelse av nye veganlegg.
Vedlikehold og utbedring av eksisterende veganlegg.

Spesialutstyr

Bankettutlegger

Skinnegående gravemaskin

Kantklipper

Drift og
vedlikehold

Drift og vedlikeholdsarbeid av det offentlige vegnettet, sommer som vinter.

Hustomt_edited.jpg
Grunnarbeid

Grunnarbeid, tomtegraving og anleggsarbeid i alle størrelser.

20181121_005617.jpg
Transport

Transport av utstyr og masser.

Natursteinsmur-4_1.jpg
Naturstein

Muring av natursteinsmurer.

bottom of page