top of page

Renovasjon (Rauma)

J.O. Moen Miljø AS står for innsamling, omlasting og uttransport av husholdningsavfall fra Rauma Kommune.

RIR IKS administrerer renovasjonsordningen, herunder alt som har med abonnement, nye eller større dunker, priser og klager.

Henvendelser kan rettes til RIR på tlf. 71 21 34 50 eller rir@rir.no.

Hentekalender for din adresse finner du hos RIR eller i appen "RIR Renovasjon".

Appen finnes til Android og iPhone.

Avfallsfraksjonene som hentes og frekvens er slik:

Avfallssymbol for Restavfall

Restavfall

Hentes hver 2. uke.

Sorteringsveileder.

Avfallssymbol for Plastemballasje

Plastemballasje

Hentes hver 4. uke.

Sorteringsveileder.

Avfallssymbol for Matavfall

Matavfall

Hentes hver 2. uke.

Sorteringsveileder.

Avfallssymbol for Glassemballasje

Glassemballasje

Hentes hver 6. uke.

Sorteringsveileder.

Avfallssymbol for Papp

Papp/Papir

Hentes hver 4. uke.

Sorteringsveileder.

Avfallssymbol for Metallemballasje

Metallemballasje

Hentes hver 6. uke.

Sorteringsveileder.

Batterier.jpg

Batterier

Hentes hver 6. uke.

Informasjonsartikkel.

"Avfallshandteringa skil seg ut som noko som fungerer godt i Rauma.
 
Det er nok dei fleste samde om.
 
J.O. Moen er både rimelege, og so kjedeleg pliktoppfyllande, at revyen ikkje finn noko å skrive om dei."

- Måndalsrevyen, ÅA 31.08.2018

bottom of page