top of page

Rauma Gjenvinningsstasjon

Miljøstasonen i Rauma, hos J.O. Moen Milø AS.

Åpningstider Rauma Gjenvinningsstasjon:

(Tidligere kalt Miljøstasjon)

Tirsdag og Torsdag fra kl. 10:00 til 18:00.

April - September, første lørdagen i hver måned fra kl. 10:00 til 13:00.

Gjenvinningsstasjonen for Rauma Kommune er lokalisert inne på vårt område på Øran Vest, Åndalsnes. Det er også plassert ut en mobil Gjenvinningsstasjon på Verma.

På Gjenvinningsstasjonen kan private husholdninger som betaler renovasjonsavgift til Rauma Kommune levere mye avfall gratis. Blant annet papp, plast, elektrisk avfall, hvitevarer, tekstiler og møbler. Farlig avfall er gratis å levere inntil 1000 kg pr. år.

Vi har egen låst beholder for mottak av sensitivt avfall av typen mobiltelefoner, harddisker og andre digitale lagringsenheter.

Bygg- og rivningsmaterialer, treverk, gips, takpapp, vinduer og dører leveres mot gebyr pr. kg.

Hageavfall

Fra 1.04.22 er de kommunale mottakene for hageavfall på Øran og i Isfjorden stengt. Det er samtidig opprettet nytt mottak for hageavfall ved Gjenvinningsstasjonen hos J.O. Moen. 

Privatpersoner kan levere hageavfall gratis opptil 200 kg pr. levering.

Bedrifter og næringsdrivende betaler fra første kg. 

Det er mulig å levere hageavfall så sant J.O. Moen eller Gjenvinningsstasjonen er åpen. Altså alle virkedager fra 07:30 til 15:30 og til 18:00 tirsdager og torsdager.

Med hageavfall menes kvister, greiner, busker, gress og trær. Trær og greiner kan ha en diameter på 80 cm. Det kan ikke leveres svartelistede arter sammen med hageavfallet. Slike arter må leveres i tette sekker som restavfall. Du kan lese mer om hvilke arter det gjelder her.

Mobile Gjenvinningsstasjoner:

Verma: Hverdager 10:00 - 16:00 og lørdager 10:00 - 13:00

Farlig avfall og bygg-/rivningsavfall skal ikke inn i containeren. Butikkene som passer Gjenvinningsstasjonen skal ha kontroll på hva som kommer inn i containeren.

bottom of page