top of page

Gjenvinningsstasjon
for private i Rauma

Rauma Gjenvinningsstasjon er lokalisert
hos J.O. Moen på Øran 20, Åndalsnes.

Åpningstider:

Tirsdag og Torsdag: 10:00 - 18:00

Første lørdag i hver måned: 10:00 - 14:00

Innbyggere som betaler renovasjonsavgift til
Rauma Kommune (RIR) kan levere avfall til gjenvinningsstasjonen til reduserte priser.
For å oppnå redusert pris må man levere innenfor åpningstiden og identifisere seg med
"RIR Renovasjon"-app eller RIR Kundekort.

Flyfoto av gjenvinningsstasjonen på Åndalsnes

Steg-for-steg guide til gjenvinningsstasjonen

Hvor:

Gjenvinningsstasjonen finner du hos J.O. Moen Miljø AS, på Øran 20 i Åndalsnes. Veibeskrivelse fra Google Maps.

Når:

Gjenvinningsstasjonen er åpen hver tirsdag og torsdag, fra 10:00 til 18:00.

Første lørdagen i hver måned er stasjonen åpen fra 10:00 til 14:00.

Ved helligdager er stasjonen stengt.

Adgangsbevis:

For å kunne levere avfall til RIR sine reduserte priser må man identifisere seg ved hjelp av "RIR Renovasjon"-appen eller RIR Kundekort, og levere innenfor åpningstidene til gjenvinningsstasjonen.

Når du ankommer:

Når du kommer inn porten til J.O. Moen følger du veien opp til høyre mot vekten. Når vekten er ledig kjører du frem og stopper der. Her må du fremvise QR-kode eller Kundekort fra RIR.

Skal du levere restavfall, treverk eller gips må du betale 100,- kr. pr. m³.

Dette er en redusert pris som kun gjelder ved fremvisning av adgangsbevis og innenfor åpningstidene. Gjelder ikke næringsdrivende eller gårdsbruk.

Betaling må foregå med vanlig bankkort eller Vipps. RIR sin betalingsterminal godtar ikke kredittkort eller betaling med mobil.

Du betaler på vei inn, før du leverer, og mottar kvittering. Kvitteringen tar du vare på for kontroll. Kunder som forsøker å levere restavfall, treverk eller gips uten å kunne fremvise kvittering blir sendt ut til vekten igjen.

Det er ikke behov for å vise kvittering for å levere avfall som er kostnadsfritt, som papp, plastemballasje, plastfolie, hageavfall, glass- og metallemballasje, jern og metall, elektronikk og hvitevarer.

Antall kubikk du må betale for avgjøres etter visuell kontroll av vektpersonalet. Det er ikke anledning til å overprøve deres vurdering.

Kjøreretning:

For din og våre ansattes sikkerhet foregår levering av avfall i en enveiskjørt runde, og det er ikke anledning til å kjøre feil vei "fordi du har så lite". Veldig mange spør om lov til å kjøre feil vei, og det vil bare skape kaos og trafikkfarlige situasjoner.

For kunder som kun skal levere hageavfall er det mulig å ta en snarvei utenom løypa til gjenvinningsstasjonen.

Veiledning og hjelp:

Betjeningen på gjenvinningsstasjonen er der for å veilede og informere. Kundene må selv sortere sitt eget avfall til riktig sted, og følge anvisningene til de ansatte.

Hvis du har store tunge ting har vi truck og truckførere til å løfte av, snakk med betjeningen for assistanse.

Ikke bær avfall inn, vent ute:

Det er begrenset med plass på gjenvinningsstasjonen. Når det er fullt med biler inne, er det ugunstig at folk bærer avfall inn og mellom andres biler. Dette fører raskt til skader og riper, derfor må du vente ute til det er ledig inne. Betjeningen slipper inn biler etter hvert som det er ledig.

All kjøring og opphold på gjenvinningsstasjonen er på eget ansvar, og J.O. Moen tar ingen ansvar for skader påført av tredjeperson. 

Tips og Triks

Hvordan betale minst mulig?

Minsteprisen er 100,- kr. pr. m³ for levering av restavfall, treverk og gips. Det vil si at hvis du har en liten fjøl, eller et bærenett med gamle håndklær, så regnes det som én kubikk (1m³). Derfor er det lurt å samle opp så nærme en kubikk som mulig, av det avfallet som koster å levere.

En kubikk har dimensjonene 1 meter x 1 meter x 1 meter.

Hvordan bruke minst mulig tid på gjenvinningsstasjonen?

Sorter avfallet før du reiser hjemmefra.

 - Hvis alle kommer med fulle hengere som må sorteres etter ankomst på stasjonen, vil det ta svært lang tid. 
 

Samle opp mer før du tar turen til gjenvinningsstasjonen.

 - Hvis svært mange kommer med en liten pappeske eller en liten pose hver gang stasjonen er åpen, vil det føre til lange køer med mange biler. Kombinerer man det med store hengere som må sorteres så fører det til mye unødvendig venting.

Hageavfall

Hageavfall kan leveres mandag til fredag, 07:30 til 15:30, og tirsdag og torsdag, 07:30 til 18:00.

Med hageavfall menes kvister, greiner, busker, trær og gress. Trær og greiner kan ha en diameter på 80 cm. Jord, sand og stein kan ikke leveres sammen med hageavfallet.

Svartelistede arter (les mer her) kan ikke leveres i hageavfallet, de må leveres i lukkede sekker til forbrenning.

Betaling:

Private husstander kan levere hageavfall gratis, inntil 200 kg per levering. Bedrifter og næringsdrivende betaler fra første kg. Næringsdrivende som ønsker å levere større mengder, over 5m³ per uke, må avtale på forhånd.

Levering som næringsdrivende

Gjenvinningsstasjonen er for private husstander og fritidsboliger som betaler renovasjonsavgift.

Det vil si at betingelsene, åpningstidene og prisene er ulik for næringsdrivende og gårdsbruk, i forhold til private husstander.

Leverer du avfall for andre mot betaling, regnes du som næringsdrivende.

En snekker som leverer avfall for en kunde, må betale vanlig pris for avfallet. Det må også private husstander som ønsker å levere utenfor åpningstiden til gjenvinningsstasjonen.

Næringsdrivende og husholdninger utenfor RIR-kommunene kan levere avfall til J.O. Moen Miljø AS mot betaling.

J.O. Moen Miljø AS er åpen mandag til fredag, fra 07:30 til 15:30. Næringsavfall og avfall mot betaling kan leveres i dette tidsrommet.

Levering av farlig avfall

− Hver husholdning/abonnent kan levere inntil 1000 kg farlig avfall per år.

− Ved levering av farlig avfall har du opplysningsplikt om avfallet og avfallets egenskaper.

− Farlig avfall skal sorteres nøye og er du usikker skal du spørre om bistand.

− For å få levere farlig avfall stilles krav til levering i tett og sikker emballasje.

− Farlig avfall skal være merket med innhold, levering i original emballasje er å foretrekke hvis mulig.

− RIR tar kun imot farlig avfall i mindre emballasje slik at det kan lagres og håndteres på en sikker måte uten fare for forurensning.

− Ved levering av asbestholdige materialer skal det være pakket inn i to lag med bygningsplast og forseglet med kraftig tape. Innpakking og emballering skal være gjort før du oppsøker gjenvinningsstasjonen. Det er ikke lov å pakke om asbest på gjenvinningsstasjonen. Ved stabling på pall er maksimal høyde 50 cm.

Regler for kjøring og opphold på gjenvinningsstasjonen

− Det er tillatt å levere avfall med kjøretøy med inntil 7,5 tonns totalvekt inkl. last og eventuell hengers egenvekt. RIR sine gjenvinningsstasjoner er ikke designet og dimensjonert for mottak av større kjøretøy slik som lastebiler og traktorer. 

 

− Det er ikke tillatt å bruke tipp eller tipphenger når du leverer avfall på RIR sine gjenvinningsstasjoner. Alt avfall skal lastes av manuelt av kunden selv. Operatøren disponerer truck eller hjullaster til lossing av for eksempel paller med asbest og lignende.

 

− Skru av motoren når bilen står stille. Tomgangskjøring er ikke tillatt.

 

− Barn under 12 år skal sitte i bilen under oppholdet.

 

− Det er forbudt å røyke på gjenvinningsstasjonen. Forbudet gjelder også inne i egen bil inne på stasjonen. Forbudet gjelder hele Øran 20.

 

− Det er ikke tillatt å ta med seg andres avfall hjem fra gjenvinningsstasjonen.

 

− J.O. Moen / RIR har ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår ved besøk på gjenvinningsstasjonen. J.O. Moen / RIR gir ikke erstatning for punkteringer eller tilgrising av kjøretøy eller personer. Unntaket er hvis det er særlig grunn til å klandre J.O. Moen / RIR for det som har oppstått.

J.O. Moen / RIR sine kjøretøy er forsikret med hensyn til ansvar for skader på andres eiendom.

bottom of page