top of page

Fire medaljer for lang og tro tjeneste


J.O. Moen delte ut 4 medaljer for lang og tro tjeneste på årets personalfest
J.O. Moen delte ut 4 medaljer for lang og tro tjeneste på årets personalfest. Fra venstre Knut Skjelbostad, Egil Rødal, Sigmund Vikås, John Birger Bruaset og Jan Arild Moen.

J.O. Moen er en gammel familiebedrift med lange tradisjoner og mange ansatte som har vært med oss i mange år. Ansatte som er pålitelig, flink, hyggelig, kvalitetsbevisst, fjellstø og snuinj, er noe kollegaer, kunder, ledelse og eiere setter utrolig stor pris på. Det gode arbeidsmiljøet og fremgangen vi har hatt i alle år kommer ikke av seg selv, men på grunn av god innsats fra alle involverte.


Derfor ønsker vi å trekke frem og hylle de som har vært med lengst og hjulpet til å bygge opp J.O. Moen til det vi er i dag. Siden vi har ansvaret for vintervedlikeholdet av store deler av veinettet mellom Bjorli og Sjøholt får vi ikke gjennomført julebord på tradisjonelt vis. Derfor avholdt vi personalfest 29. September hvor vi hadde gleden av å dele ut 4 medaljer:


Sigmund Vikås: 40 år i bedriften, han fikk Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.

Egil Rødal: 32 år i bedriten, han fikk MEF sin fortjenestemedalje i gull for de som har vært ansatt over 30 år.

Knut Skjelbostad: 24 år i bedriften, han fikk MEF sin fortjenestemedalje i sølv for de som har vært ansatt over 20 år.

John Birger Bruaset: 22 år i bedriften, han fikk MEF sin fortjenestemedalje i sølv for de som har vært ansatt over 20 år.


Det er veldig verdigfult for en bedrift å ha stødige ansatte som setter sin ære i å gjøre en god jobb. Vi takker for god innsats og gratulerer med velfortjente medaljer.

Comments


bottom of page