top of page

Ny Brannstasjon på Åndalsnes

Kunde:

Sted:

År:

Toro Bygg AS

Åndalsnes

2022-2023

Prosjektbeskrivelse

Rauma kommune ønsket å bygge en ny brannstasjon, og Toro Bygg AS har vært totalentreprenør på det prosjektet. J.O. Moen Anlegg AS har utført grunnarbeidet til tomta og klargjøring for støpning av betongfundament til bygget. Arbeidet omfattet også innfylling i bygget og etablering av bunnledninger og fall til renner i innendørs bilhaller.


Komplett VA anlegg med OV kummer rundt bygning ble etablert og tilkobling til kommunalt VA-nett. Pumpe for transport av gråvann og kloakk koblet til med en tilbakeslagskum. Det ble også koblet til en oljeutskiller.


Kommunen ønsket å bruke fjernvarme fra fjorden for å spare på energitilførselen til brannstasjonen. J.O. Moen Anlegg AS gravde grøft fra vannkanten til husveggen av stasjonen – et inn-rør og et ut-rør samt et nytt overvannsrør til sjøen. Massene på slike dybder var dårlige og vi møtte utfordringer med vanninntrengning i grøfta. Med god timing og planlegging fikk vi rør og kummer i bakken.


Uteområdet med ny asfalt og fall til alle sluk og kummer ble etablert. Granittkantstein rundt parkeringsplasser og betongsteiner rundt grøntareal etter kommunen sine retningslinjer.

bottom of page