top of page

Samfunnsansvar
og aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven

Vi og våre leverandører bidrar med å:

ÅpenhetslovenSymboler.png

Våre eiere er med og tar ansvar for lokalmiljøet vårt

og ønsker å bidra til en god samfunnsutvikling.
Vårt samfunnsengasjement retter seg i stor grad mot

lokal næringsutvikling og støtte til lokale foreninger, idrettslag og festivaler.

Se oversikt over hvem vi sponser her.

Gjennom medlemskap i Rauma Næringslag er vi

engasjert i Partnerskap for Naturglede, og bidrar aktivt til Nordveggen sine prosjekter som er næringsutviklingsselskapet i kommunen vår.

Aerial photo of Åndalsnes, Isfjorden and Romsdalen. Photo by Raymond Volle / Asterion AS

Organisasjon

J.O. Moen AS er holdingselskapet som eier søstrene

J.O. Moen Sandtak AS, J.O. Moen Anlegg AS og J.O. Moen Miljø AS.


J.O. Moen Sandtak AS har ingen fast ansatte.

Driften er salg av masser og mottak av knust asfalt.


J.O. Moen Anlegg AS har 15 fast ansatte og 3 lærlinger

hvor driften er hovedsakelig grunnarbeid og graving.


J.O. Moen Miljø AS har 12 fast ansatte og 2 lærlinger

som drifter gjenvinningsstasjon og leverer
avfallslogistikk for private, næringsliv og offentlige.

Vi skal sikre våre ansatte anstendige arbeidsplasser og menneskerettigheter for alle i hele våre leverandørkjede. Vi forholder oss til gjeldende lovverk, herunder åpenhetsloven.

 

J.O. Moen Anlegg AS sikrer sine ansatte ved å følge

tariffoppgjøret mellom MEF - NAF, og bruker MEF standard arbeidsavtaler.

Hele konsernet er sertifisert etter ISO-standardene
NS-EN ISO 9001:2015
NS-EN ISO 14001:2015

Sertifikat nr. 10387

Bærekraftsrapport

Vi har nettopp publisert våre første bærekraftsrapporter.

De finner du her.

Ringvirkninger

Gjennom skatter, avgifter og andre ringvirkninger bidrar

J.O. Moen-konsernet med 13,8 millioner kroner til samfunnet (2021-tall).

Dette tilsvarer tilsammen 6 lærere, 3 skoleplasser i grunnskolen, 42 tilskudd til drift av fotballbaner, 6496 tannlegebesøk, 3 lekeplasser, 96 måneder pappaperm, 98 lærebøker, 10 besøk av hjemmehjelper, 13 politiutrykninger og 15,8 millioner kroner i kjøpekraft i lokalsamfunnet.

Gjennom kjøp av tjenester og underleverandører skaper vi

indirekte 20 arbeidsplasser hos andre bedrifter.

bottom of page