top of page

Samfunnsansvar
og redegjørelse etter åpenhetsloven

Redegjørelsen finnes som nedlastbar PDF-fil her, og som tekst på denne siden.

Aerial photo of Åndalsnes, Isfjorden and Romsdalen. Photo by Raymond Volle / Asterion AS

Organisasjon

J.O. Moen AS, med organisasjonsnummer 914355664, er et aksjeselskap i Rauma Kommune med kontoradresse Øran 20, 6300 Åndalsnes.

J.O. Moen AS har eierinteresser i 3 datterselskaper, hvor to er heleid, samt eierinteresser i samfunnsutviklingsselskaper som Rauma Næringslag.

J.O. Moen har totalt 24 ansatte og 5 lærlinger, alle ansatte arbeider i Norge.

J.O. Moen Anlegg AS, org.nr. 981240839, har 12 fast ansatte og 3 lærlinger.

Driften er hovedsakelig grunnarbeid og graving.

J.O. Moen Sandtak AS, org.nr. 981240871, har ingen fast ansatte.

Driften er salg av masser, og godkjent mottak av rivningsasfalt for behandling og salg av knust asfalt.


J.O. Moen Miljø AS har 12 fast ansatte og 2 lærlinger

Driften er avfallslogistikk og bærekraftig ressursutnyttelse av sekundære råvarer.

Vi skal sikre våre ansatte anstendige arbeidsplasser og menneskerettigheter for alle i hele våre leverandørkjede. Vi forholder oss til gjeldende lovverk, herunder åpenhetsloven.

 

J.O. Moen Anlegg AS sikrer sine ansatte ved å følge

tariffoppgjøret mellom MEF - NAF, og bruker MEF standard arbeidsavtaler.

Samfunnsansvar

Vi og våre leverandører bidrar med å:

ÅpenhetslovenSymboler.png

Våre eiere er med og tar ansvar for lokalmiljøet vårt

og ønsker å bidra til en god samfunnsutvikling.
Vårt samfunnsengasjement retter seg i stor grad mot

lokal næringsutvikling og støtte til lokale foreninger, idrettslag og festivaler.

Se oversikt over hvem vi sponser her.

Gjennom medlemskap i Rauma Næringslag er vi

engasjert i Partnerskap for Naturglede, og bidrar aktivt i prosjektene til Nordveggen, som er næringsutviklingsselskapet i Rauma Kommune.

Vi er aktivt med i Næringshageprogrammet med prosjekter som bidrar til utvikling og bærekraft.

Bærekraftsrapport

Våre bærekraftsrapporter ble første gang publisert i august 2023. Vi publiserer en
bærekraftsrapport for hvert driftsselskap; J.O. Moen Anlegg AS og J.O. Moen Miljø AS.
Disse skal fornyes i løpet av sommeren 2024, og skal inneholde en vurdering av de 5
største leverandørene til de enkelte driftsselskap.


Dette er under arbeid, og kontrollskjema utarbeides for alle våre leverandører. Det skal
også sommeren 2024 jobbes med kartlegging av risiko for brudd på arbeids- og
menneskerettigheter hos våre leverandører.


Bærekraftsrapportene brukes i anbudene våre, og de skal synliggjøre vår
miljøpåvirkning. Verktøy og rutiner for måling av blant annet utslipp fra vår bil- og
maskinpark er etablert og gir grunnlag for videre rapportering. Våre prosedyrer for
innkjøp, og for valg og bruk av leverandører, oppdateres årlig og ved behov. 

Du finner bærekraftsrapportene her.

Ringvirkninger

Gjennom skatter, avgifter og andre ringvirkninger bidrar

J.O. Moen-konsernet med 14 millioner kroner til samfunnet (2022-tall).

Dette tilsvarer tilsammen 6037 tannlegebesøk, 6 lærere, 2 skoleplasser i grunnskolen, 25 tilskudd til drift av fotballbane, 3 lekeplasser, 6 besøk av hjemmehjelp, 13 politiutrykninger, og 16,7 millioner kroner i kjøpekraft i lokalsamfunnet.

Gjennom kjøp av tjenester og underleverandører skaper vi

indirekte 19 arbeidsplasser hos andre bedrifter.

ISO-Sertifiseringer

Hele J.O. Moen konsernet er ISO sertifisert i henhold til standardene:

NS-EN ISO 9001:2015

NS-EN ISO 14001:2015

Sertifikat nr. 10387

Gyldig til: 25.06.2027

Sertifikatene finner du her.

bottom of page