top of page

Måndalen Barnehage

Kunde:

Sted:

År:

HENT AS

Måndalen

2020-2021

Prosjektbeskrivelse

Rauma Kommune startet høsten 2020 arbeidet med bygging av ny barnehage i Måndalen. J.O. Moen Anlegg AS utførte grunnarbeid og store deler av utearbeidet på kontrakt for HENT AS.


I tillegg omfattet arbeidet grøft for vann og avløp til kommunal ledning, samt levering og montering av brannvannstank for nok kapasitet til sprinkleranlegg.


Det er på uteområdet oppsett støttemurer, kantstein i granitt, samt opparbeidelse av kjørevei, gangareal og parkeringsplass.


Porter og gjerde er montert samt at det er lagt ferdigplen og beplantet i grøntareal.

bottom of page