top of page

Kunstgressbane Isfjorden

Kunde:

Sted:

År:

Rauma Kommune

Isfjorden

2022-2023

Prosjektbeskrivelse

J.O. Moen Anlegg AS fikk oppdraget med å etablere en ny kunstgressbane i Isfjorden som er tilknyttet barneskolen. I tillegg ønsket kommunen å legge om en vannledning og oppgradere noen VA-komponenter.


Store mengder masser ble trauet ut for å komme ned til nødvendig kvotehøyde for så å bygge opp de ulike masselagene som er egnet for en fotballbane. Tribuneplasser på ene langsiden av betongblokker har blitt laget til, og akebakke på haugen på nordsiden av bana.


Lysmaster med fundament har blitt plassert og koblet til.


Kunstgressbanen i Isfjorden er en 7’er bane med innfyll av sand. For å oppfylle dagens krav er denne kunstgressbanen av den miljøvennlige typen hvor gummigranulat ikke er en del av innfyllet i det hele tatt.


Uteområdet med ny asfalt på en gangvei og rundt bana ble opparbeidet. Det virker som dette området blir til stor fornøyelse for Isfjordens skolebarn og andre fotball interesserte.

bottom of page