top of page

Kløvstien - Oppgradering av p-plass, ny rasteplass og skogsvei

Kunde:

Sted:

År:

Statsforvalteren i Innlandet

Åndalsnes, Isterdalen

2022-2023

Prosjektbeskrivelse

Statsforvalteren ønsket å oppgradere området ved starten av den fine turen opp Kløvstien i Isterdalen. Vi i J.O. Moen Anlegg AS var så heldig å få oppdraget med å oppgradere parkeringsplassen med ny rasteplass, samt oppgradere første delen av skogsveien til Kløvstien.


Parkeringsplassen har fått nytt gruslag, og flotte stabbesteiner har blitt plassert rundt plassen. Nedgravde granittheller har også blitt gravd ned i bakken for å markere skille mellom parkeringsplassene.  


Ved parkeringsplassen har vi laget til en ny rasteplass, hvor det ble brukt naturstein til å lage mur i bakkant, lagt granittheller og det ble laget et nytt gruve. Fine trapper i granitt opp til rasteplassen gjør plassen til et hyggelig sted å være. Vi har støpt fundament til informasjonsskiltene i cortenstål, som er nedgravd slik at skiltene ser ut som de «vokser» opp av bakken. Et utetoalett er plassert i nærheten av rasteplassen, og vil forhåpentligvis være et nyttig bidrag i et området med potensielt mange turfolk.


På starten av kløvstien kommer flere bekkeløp forbi over skogsveien. Ved store nedbørsmengder og under vårløsningen har både veien og bekkeløpene blitt ødelagt på grunn av stor vannføring. De to største bekkeløpa har vi plastret opp på nytt og laget en bro over for vandrende turfolk. Plastringen skal tåle at en traktor kan kjøre over, og samtidig tåle store vannmengder i perioder. En kulp på oversiden av plastringen, skal prøve å bremse vannmasser som kommer i store mengder. Den kan også fungere som en badekulp på varme sommerdager.


Den første delen av skogsveien har blitt gruset opp for å gjøre den lettere å ferdes på. Et par stikkrenner og generell grøfting er forbedringer som vi har gjort for å håndtere store vannmengder.


Vi håper dette blir en plass som settes pris på av både lokale og tilreisende folk.

bottom of page