top of page

Materialgjenvinning av treverksavfall


J.O. Moen er stolt av å kunngjøre en viktig milepæl for bærekraftsarbeidet i nærområdet. Fra 1. Juli 2023 får innbyggere og bedrifter i Rauma og omegn muligheten til å levere treverk til materialgjenvinning. Denne nye muligheten representerer et betydelig fremskritt i håndteringen av treverksavfall i området, som tidligere har blitt benyttet til energigjenvinning.


Energigjenvinning av avfall innebærer å brenne avfallet i spesielle ovner, som deretter produserer strøm og varme. Ovnene vi har i Norge og Sverige er moderne og har strenge krav til utslipp, som gjør at det hele er en ganske ren prosess. Men selve materialet blir borte for alltid. Materialgjenvinning derimot innebærer å bruke materialet på nytt til å lage nye produkter. Panteordningen er ett godt eksempel på materialgjenvinning, gamle drikkeflasker blir til nye. Med det økende overforbruket av naturlige ressurser i verden er det ingen tvil om at behovet for materialgjenvinning av avfall øker.


J.O. Moen er ikke siste stopp for noe avfall, alt som kommer inn må ut igjen. Derfor jobber vi kontinuerlig med å sikre gode nedstrømsløsninger for materialene vi tar imot. Våre priser for å motta og behandle avfall er direkte knyttet til de avtalene og løsningene vi kan forhandle frem. I tillegg til arbeidet vi utfører med avfallet, må vi betale for å sende det videre til riktig behandlingsanlegg.


Vi har et mål om å materialgjenvinne mest mulig av avfallet vi tar imot. Nylig oppnådde vi dette med gipsavfall, som det nå lages nye gipsprodukter av i stedet for at det deponeres. Dette klarte vi å oppnå uten at det ble mer kostbart for våre kunder. Nå har vi landet en avtale på materialgjenvinning av treverk, der materialet vil gå inn i produksjon av nye MDF-plater.


Dessverre er det fremdeles slik at det er dyrere å sende treverket til materialgjenvinning, enn det er å sende det til energigjenvinning for å lage strøm og varme. Vi kommer til å operere med to forskjellige priser på innlevering av treverk, slik at våre kunder kan velge hva de ønsker. Prisen for å levere treverk til materialgjenvinning vil være noe høyere enn dagens pris, grunnet nøye sortering før gjenvinning.Selv om det mest miljøvennlige valget også er det dyreste, håper vi flest mulig vil benytte seg av denne muligheten. For bedrifter som rapporterer på avfallet de leverer fra seg, vil det også komme frem av statistikken om avfallet har gått til materialgjenvinning eller ikke.
Commentaires


bottom of page