top of page

Disse plantene er ikke hageavfall

Oppdatert: 4. mai 2022

Planter som står på fremmedartlisten, også kalt svartelistede arter, er innførte arter som er vurdert til å utgjøre en høy økologisk risiko. Når disse artene får gro fritt kan de ta over områder og fortrenge arter som vi ønsker å ta vare på.


Derfor skal slike arter leveres i tette sekker som restavfall, og ikke som hageavfall. Listen over arter er mye mer utfyllende enn det vi har tatt med her, men dette er de vanligste artene du kan møte på.


Rynkerose


Spansk Kjørvel


Foto: Rasbak

Slireknearter


Kjempespringfrø


Hagelupin


Foto: carlfbagge

Tromsøpalme


Kjempebjørnekjeks


Japanpestrot


Legepestrot


コメント


bottom of page