top of page

Romsdalshallen - Fotballhall for ÅIF

Kunde:

Sted:

År:

Åndalsnes Idrettsforening og Rauma Kommune

Åndalsnes

2021-2022

Prosjektbeskrivelse

Offisiell åpning 3. desember 2022


Det har lenge vært et stort ønske og behov for at fotballutøvere på Åndalsnes får beskytte seg mot vind og vær på Øran. Etter lang saksbehandling og endelig godkjenning i kommunen, gikk arbeidet i gang høsten 2021.


Før selve byggingen av hallen kunne starte, måtte gamle overvannledninger av betong som gikk under tomta legges om og oppgraderes. Nye overvannsrør i plast og med diameter 600/800mm ble lagt ned. Vi var midt i en pandemi, og vi hadde utfordringer med å få bestilte plastrør tidsnok.


Vi hadde også utfordringer med både høyt grunnvann fra elva, og dårlige masser i grunnen. Arbeidet var tidkrevende, men i løpet av vinteren var rørene på plass og grunnarbeidet til selve hallen kunne starte.


Kunstgressbanen inni hallen er av beste klasse, og masselagene under måtte være riktig komprimert og avrette. Alt VA-anlegg til sosial del med garderober, kjøkken, toalett ble etablert og koblet til det kommunal anlegget.


Utenomhusområdet med asfaltert parkeringsplass med belysning ble opparbeidet, og grøntarealer rundt hallen ble avrettet og ivaretatt for videre vekst av gress.

bottom of page