top of page

Romsdalsgondolen

Kunde:

Sted:

År:

Romsdalsgondolen AS

Åndalsnes

2020-2021

Prosjektbeskrivelse

Offisiell åpning 28. mai 2021 med inviterte gjester.


Allerede på 60-tallet kom ideen om Romsdalsgondolen, og midt i den verste pandemi nedstengningen ble det omsider byggestart på det store byggeprosjekt. Nedre stasjon (Fjordstasjonen) ble bygget midt i sentrum av Åndalsnes. Øvre stasjon (Fjellstasjonen) ble oppført på toppen av Nesaksla (715 m.o.h.) med tilhørende restaurant og tilkomst til Romsdalseggen og ulike utkikkspunkt.


J.O. Moen Anlegg AS har utført ulikt grunnarbeidet i forbindelse med oppføringen av Romsdalsgondolen. Ved Fjordstasjonen gjorde vi utgraving for spunting og stålkonstruksjoner i grunnen. Klargjøring for støpning av betongplate på Fjordstasjonen bidro vi også med. Det eksisterende tekniske anlegget måtte legges om og utbedres med nye kabelgrøfter, kummer og trafo. Ny vannledning for kommunen ble lagt om rundt byggegrop, og overvannet måtte få nye rør. Ny pumpekum for spillvannet ble montert og påkoblet. Siden grunnvannet stod høyt i dette området rett ved fjordkanten, måtte vi håndtere vanninntrenging i det meste av arbeidet. Det var behov for å etablering pumpebrønner og midlertidig avsperring av vannet ved flo. 


Ved hjelp av et hull fra Nesstranda til Fjellstasjonen ble rør for spillvann/kloakk og vanntilførsel, samt trekkerør for kabler ført opp gjennom fjellet (ca. 800m). J.O. Moen Anlegg AS gjorde grunnarbeidet ved Nesstranda med pumpehus, trafo og tilkobling av diverse kabler og rør tilknyttet tilførsel til Fjellstasjonen. J.O. Moen Anlegg assisterte de som boret hullet med GPS-innmålinger, og det traff på centimeteren.


Ved Fjellstasjonen er det etablert en stinett for å få ankomst til ulike utkikkspunkt. J.O. Moen Anlegg AS var involvert i planlegging og utstikking av stier rundt Fjellstasjonen og utbygging av de. Masser og utstyr ble flydd opp med helikopter i byggefasen.


Uteområdet rundt Fjordstasjonen ble tilpasset kommunen sin utenomhusplan, hvor det ble tilpasset ny og gammel granittheler, etablering av parkeringsplasser og promenade langs vannkanten. J.O. Moen Anlegg AS stod for alt utenomhusarbeidet tilknyttet den nye Fjordstasjonen.


Romsdalsgondolen åpnet 28. mai 2021 og er Norges første gondol bygd ihht. bærekraftsprinsippene.

bottom of page