top of page

Hentekalender Næringsavfall

Oppdatert: 3. jul.

Vi har lansert en "levende" kalender på hjemmesiden vår som skal gjøre det enklere for bedriftskunder å ha kontroll på hva som hentes når. Comprimatorbilene våre kjører 7 ulike ruter med innsamling av næringsavfall, både i Rauma og Vestnes kommuner.


Nå kan du enkelt bla deg frem og tilbake i kalenderen for å se når vi henter de ulike avfallsfraksjonene. Når du trykker på en av henterutene, de fargede boksene i kalenderen, får du opp mer informasjon om den.


Som næringskunde står du fritt til å velge både hvilke beholdere (dunker eller containere) du ønsker å benytte¹, hvilke avfallstyper du sorterer ut², og hvor ofte du ønsker henting³.


Trykk på knappen for å komme til kalenderen:Mer informasjon under bildet.

Bilde av hentekalenderen for næringsavfall i Rauma og Vestnes kommuner¹) Vi kan levere trilledunker av plast fra 140L som du kjenner fra hjemme, opp til 1000L (1m³). Vi har containere av stål fra 5m³ og opp til 10m³ som kan tømmes av comprimatorbilene. Vi har også større containere og andre løsninger.


²) Comprimatorbilene har henteruter for ferdig sortert brennbart restavfall, matavfall, papp, papir og reklame, plastfolie, plastemballasje, og glass- og metallemballasje. Det er lovpålagt å sortere ut mat- og plastavfall, og det kommer snart lovkrav om utsortering av papp, papir, tekstiler og glass- og metallemballasje. Vi kan levere løsninger for alle typer næringsavfall.


³) Det billigste alternativet er å ha henting på fastsatte ruter som er tilpasset deres behov. Vi kan hente på oppkalling, etter bestilling fra dere, eller på faste intervall tilpasset dere. Vi kan utføre ekstra tømminger ved behov, utenom oppsatte ruter, men til en høyere kostnad.

Comments


bottom of page