Renovasjon

Fra mandag 30. September 2019 startet den nye renovasjonsordningen i Rauma med innhenting av flere avfallsfraksjoner fra husstandene.

Det blir nå hentet restavfall, matavfall, papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje fra alle abonnementer i Rauma kommune.

Fra 2020 endres hentedag for rute 4 (Åndalsnes/Romsdalen) fra fredag til torsdag. Papir og plast hentes på fredager for alle ruter. Etter årsskiftet vil det ikke bli hentet inn flere "svarte sekker", nå må alle benytte de nye trilledunkene.

Vi anbefaler alle å bruke telefon app'en "Min Renovasjon".

Der vil du få en personlig tømmekalender og varsel på telefonen

om du ønsker det. Lenger ned på siden finner du tømmekalenderen som RIR har sendt ut til alle husstander i kommunen.

"Avfallshandteringa skil seg ut som noko som fungerer godt i Rauma. Det er nok dei fleste samde om. J.O.Moen er både rimelege, og so kjedeleg pliktoppfyllande, at revyen ikkje finn noko å skrive om dei."

- Måndalsrevyen, ÅA 31.08.2018

J.O. Moen Anlegg AS | J.O. Moen Sandtak AS | J.O. Moen Miljø AS

Øran 20, 6300 Åndalsnes

Anlegg: 712 23 240  anlegg@jo-moen.no

Miljø: 712 23 250  miljo@jo-moen.no

  • Facebook - J.O. Moen
  • Instagram - J.O. Moen
  • YouTube - J.O. Moen

Generelle åpningstider:

Kontoret er åpen vanlige arbeidsdager,

mandag til fredag fra kl. 07:30 til 15:30.

Miljøstasjonen i Rauma er åpen

tirsdager og torsdager fra kl. 10:00 til 18:00.

© 2019