Smitteverntiltak hos J.O. Moen

Oppdatert: 23. april 2020

J.O. Moen følger de generelle rådene fra Folkehelseinstituttet for å redusere faren for spredning av coronaviruset.


Vi utfører samfunnsviktige oppgaver som renovasjon, avfallshåndtering og brøyting av vegnettet og må begrense mulige smittekilder for våre ansatte og underentreprenører. Risikoen for oss vil være at store deler av personalet blir syk eller satt i karantene samtidig, som kan påvirke vår evne til å utføre oppgavene våre. Vi ser det også som viktig for samfunnet sin smitteberedskap at avfallshåndteringen går som normalt.


Vi har iverksatt en rekke tiltak blant våre ansatte for å hindre en eventuell spredning internt, men er avhengig av hjelp fra alle kunder og leverandører til å redusere risikoen. Følgende tiltak er derfor satt i verk ved vårt anlegg og administrasjon på Åndalsnes:


  • Kontoret er stengt for publikum. Kontakt med personalet på vekten må gjøres gjennom luke i vinduet.

  • Kontakt med administrasjonen må gjøres gjennom telefon, mail eller Facebook.

  • Det vil ikke være toalett tilgjengelig for publikum.

  • For besøkende til Miljøstasjonen er det satt ut hånd-desinfeksjonsmidler som kan benyttes før og etter levering.

  • På Miljøstasjonen blir det kun én rekke med inntil 5 biler om gangen. Følg anvisninger.

  • Følg rådene fra Folkehelseinstituttet ved hosting eller nysing, og hold avstand til andre personer (minst 1 meter). Unngå håndhilsning. Føler du deg syk ber vi om at du ikke besøker Miljøstasjonen.

  • Vi ber også om at publikum ikke tar direkte kontakt med våre sjåfører og ansatte som er ute og utfører oppdrag.


Vi følger med på utviklingen og informasjonen som kommer fra myndighetene. Strengere tiltak kan bli innført på kort varsel.