Landbruksplast hentes i Mai/Juni 2022

Vi kommer som vanlig tilbake til din gårdsplass for å hente landbruksplast, og nå er datoene satt for første henting i 2022. Husk å melde din interesse via våre hjemmesider hvis du ikke har gjort det før, da får du SMS ca. en uke før vi kommer til ditt område.

Saken fortsetter under bildet.

Datoer for henting av landbruksplast:

Vestnes: 18. og 19. mai

Rauma: 23. og 24. mai

Lesja: 30. og 31. mai

Molde/Misund: 8. og evt. 9. juni

Sunnmøre: 15. juni

Datoene er foreløpige og kan bli endret. Endelige datoer for hvert område sendes ut på SMS til alle interesserte ca. en uke før oppstart i det området. Husk at du må svare på den meldingen hvis du ønsker henting.


Hvordan fungerer det?

 1. Påmelding:

 2. Første gang må du melde din interesse via vår hjemmeside. Legg inn navn, kontaktinformasjon og adresse til der plasten skal hentes.

 3. Deretter vil du få SMS fra oss ca. en uke før vi henter i ditt nærområde. Vi pleier å kjøre to runder i året. Ønsker du henting svarer du på denne meldingen.

 4. Klargjøring:

 5. Veien frem til og området rundt der plasten skal hentes må være tilgjengelig og følge retningslinjene våre. I korte trekk må vi kunne komme frem med en stor og tung lastebil, ha plass til å snu og lasteområdet må ha god plass og minimum 8 meter fri høyde. Unngå luftlinjer i området og fjern greiner som stikker inn i veien.

 6. Plasten må være fri for urenheter som nett, tau, jord, skit, steiner, metall og treverk. Du kan bruke lodd for å holde plasten i ro men dette må være godt synlig og ligge helt øverst. Eventuelle lodd må tåle påkjenningen av å fjernes maskinelt.

 7. Plasten må være sortert etter farge, men det holder med to hauger; en for farget og en for hvit plast.

 8. Plasten kan være løs og lagt i haug, presset i baller eller stappet ned i fôrsekker.

 9. Henting:

 10. Så sant alt er klart for henting trenger du ikke foreta deg noe spesielt på hentedagen. Du kan allikevel tenke igjennom følgende:

 11. Grinder og porter må være åpne eller ulåst. Andre hindringer må fjernes.

 12. Vi kan ikke si noe om klokkeslett vi kommer til akkurat ditt gårdsbruk. Vi starter i en ende og jobber oss gjennom området, tiden det tar er veldig avhengig av antall kunder som er påmeldt og hvor mye plast hver enkelt leverer.

 13. Ønsker du kvittering på at din plast er levert til et godkjent mottak kan du kontakte oss på telefon eller e-post etter hentingen er gjennomført.


Ønsker du henting av landbruksplast?

Meld din interesse her. Da vil du motta en SMS hver gang vi skal til ditt område for å hente landbruksplast, som regel to ganger i året. Hvis du ønsker henting på den runden så svarer du på meldingen.


Ønsker du å melde deg av listen, oppdatere kontaktinformasjonen din eller melde fra om ny eier av gårdsbruket?

Ta kontakt på e-post eller telefon så hjelper vi deg! Tlf. 71 22 32 50.