top of page

Hvorfor har J.O. Moen og Gjenvinningsstasjonen ulik åpningstid?

Oversiktsbilde av J.O. Moen og Gjenvinningsstasjonen

Hva er egentlig forskjellen, hva er gratis å levere og hvordan fungerer det hele?


Det har den siste tiden vært et økende antall personer som blander sammen åpningstidene til J.O. Moen og Gjenvinningsstasjonen. Dette fører til bomturer, bortkastet tid og unødvendig frustrasjon. Derfor ønsker vi å komme med noen avklaringer rundt dette, slik at opplevelsen med å besøke oss eller gjenvinningsstasjonen blir så positiv som mulig.


Først kan vi forklare hva som egentlig er forskjellen. Når vi snakker om J.O. Moen mener vi J.O. Moen-konsernet som består av J.O. Moen AS, J.O. Moen Anlegg AS, J.O. Moen Miljø AS og J.O. Moen Sandtak AS. Dette er 4 privateide selskaper som arbeider innen hver sin bransje.


Gjenvinningsstasjonen er en tjeneste for innbyggerne i Rauma som Rauma Kommune gjennom RIR (Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS) tilbyr. Denne tjenesten legges ut på anbud på samme måte som renovasjon (innsamling av husholdningsavfall), med spesifikke kriterier på hvordan tjenesten skal være.


J.O. Moen Miljø AS har vunnet alle anbud på både renovasjon og gjenvinningsstasjon siden Rauma Kommune begynte med de ordningene, henholdsvis 1981 og 2001. Det er derfor ikke så unaturlig at J.O. Moen og de kommunale avfallsordningene omtales i samme åndedrag. Men gjenvinningsstasjonen er altså en tjeneste J.O. Moen Miljø AS utfører, med spesifikke krav til gjennomføring og en viss sum i kompensasjon for arbeid og avfall.


Derfor har gjenvinningsstasjonen de åpningstidene den har, og J.O. Moen Miljø AS opererer uavhengig av den med sine «vanlige» tjenester. Det er ikke J.O. Moen Miljø AS som bestemmer åpningstidene eller betingelsene rundt gjenvinningsstasjonen.


Hva er gratis å levere, og når kan jeg komme?


Gjenvinningsstasjonen er åpen tirsdag og torsdag mellom 10:00 og 18:00. I sommerhalvåret, mellom april og september, er stasjonen også åpen den første lørdagen i hver måned, fra 10:00 til 13:00.


Husholdninger som betaler renovasjonsavgift til Rauma Kommune kan levere veldig mye avfall gratis til gjenvinningsstasjonen. Møbler, klær, innbo og løsøre, metall, elektronikk, hvitevarer, dekk med og uten felg, papp, papir, plastemballasje, farlig avfall (1000 kg pr. år) og mye mer kan leveres gratis.


Det som koster å levere er bygg- og rivningsvarer som trevirke, isolasjon, takpapp, gulvbelegg, vinduer, dører, betong, fliser, gips o.l. Tommelfingerregelen er at det som naturlig sitter fast i huset er det avgift på å levere.


Tips: Hvis du leverer avfall som er avgiftsbelagt kommer det utenom ordningen med gjenvinningsstasjon, og du leverer i praksis på samme betingelser som næringsdrivende (bedrifter). Dette betyr at du kan komme når J.O. Moen Miljø AS er åpen også, ikke bare når gjenvinningsstasjonen er åpen.

Comentarios


bottom of page