top of page

Hva koster det å leie en container?


Totalkostnaden for å leie en container for avfall, fylle den opp og sende det til gjenvinning er avhengig av flere faktorer. Dette varierer fra gang til gang og sted til sted. For å gi deg ett innblikk i hvordan dette regnes ut skal vi prøve å forklare hvordan det henger sammen her.


Prisen du ender opp med å betale til slutt er satt sammen av følgende faktorer:

  • Leie av containeren

  • Levering av containeren til deg

  • Henting eller tømming av containeren

  • Avfallet som er i containeren

Leiekostnad

Det er en fast sum per måned for å leie en container, men hvis du har den kun én uke har vi en minsteleie som er en del billigere. Prisen varierer litt mellom de forskjellige containertypene, men leiesummen er ganske lav og har ikke så mye å si for totalsummen.


Transportkostnad

Det er én pris for å frakte containeren ut til deg, og én pris for å hente den inn igjen og tømme den. Det er ikke noe tillegg for å få containeren tilbake etter den er tømt, hvis du ønsker det. Prisene her er basert på hvor stor containeren er og hvor langt det fra oss og ut til der containeren skal stå, vi har avdelinger på Åndalsnes og Vestnes. Det er litt dyrere å få containeren hentet/tømt, enn det er å få den utlevert. Det er for å ta høyde for sikring av last og merarbeid ved tømming. Tyngre containere har også større slitasje på bilene våre.


Avfallskostnad

Til slutt kommer det mest usikre elementet, og den største grunnen til at det er vanskelig å gi en nøyaktig pris på forhånd. For levering av de aller fleste typer avfall er det satt en pris per kilogram. Containeren veies før og etter tømming og da får vi vite nøyaktig hvor mye den inneholdt. Det er mest vanlig for private husstander å leie en container for blandet avfall. Da kan du levere veldig mye forskjellig i én og samme container og vi sorterer det for deg. Hvis du skal rive bordkledning fra huset kan det lønne seg å leie en container kun for trevirke, da sorterer ikke vi containeren og det blir billigere for deg.


Hvis du vil vite hva prisene for leie og transport er der du bor er det bare å ta kontakt, så får du et uforpliktende skreddersydd tilbud tilpasset dine behov. J.O. Moen Miljø AS er spesialisten på avfallshåndtering og kan nås på e-post miljo@jo-moen.no eller tlf. 712 23 250.

bottom of page