Endringer i avtalevilkår hos J.O. Moen Miljø AS

De generelle avtalevilkårene for containerleie hos J.O. Moen Miljø AS har blitt oppdatert i dag, 3. September 2019. Dette dokumentet er gjeldende i alle kundeforhold og avtaler med J.O. Moen Miljø AS med mindre annet er særskilt avtalt. Vi anser avtalevilkårene som godtatt av kunden ved inngåelse av nytt eller fortsettelse av eksisterende kundeforhold.


Dagens endringer i dokumentet er av ubetydelig karakter og vi anser endringene som tilstrekkelig informert gjennom nettsider og sosiale medier.


Endringer 3. September 2019:

- Oppdatert kontaktinformasjon for J.O. Moen Miljø AS, herunder e-post adresse.

- Endret høydekrav for kranoppdrag fra 6 til 8 meter i lasteområdet.


Hele avtaledokumentet kan leses her.


Spørsmål kan rettes til miljo@jo-moen.no.

J.O. Moen Anlegg AS | J.O. Moen Sandtak AS | J.O. Moen Miljø AS

Øran 20, 6300 Åndalsnes

Anlegg: 712 23 240  anlegg@jo-moen.no

Miljø: 712 23 250  miljo@jo-moen.no

  • Facebook - J.O. Moen
  • Instagram - J.O. Moen
  • YouTube - J.O. Moen

Generelle åpningstider:

Kontoret er åpen vanlige arbeidsdager,

mandag til fredag fra kl. 07:30 til 15:30.

Miljøstasjonen i Rauma er åpen

tirsdager og torsdager fra kl. 10:00 til 18:00.

© 2019