Oppgraving og rengjøring av oljetank

Eier du oljetank, er det ditt ansvar å sørge for at den er i betryggende stand. En gammel oljetank som begynner å lekke og forurense grunnen, kan koste dyrt, og dekkes ikke av boligforsikringen.

Forbudet mot bruk av fossilt brennstoff trer i kraft fra 2020, men det er ingen kommunal forskrift som pålegger at tanken fjernes. Vi er behjelpelig med både avdekking, oppgraving, rengjøring og fjerning av tank, eller rengjøring og igjenfylling av tank som blir værende.

Det vil være mulig å få støtte til fjerning av oljetank fra Enova, dersom dette søkes om innen utgangen av 2019. Se mer om det lenger ned.

Oppgraving og fjerning av oljetank i hage:

 • Anta 0,5 til 2 dagers arbeid med gravemaskin og hjelpemann.

 • Fylle på med masse, 1-2 lass tilkjørt.

 • Fast beløp for rengjøring og håndtering av tank opptil 3000 liter.

 • Dersom det er mer enn 300 liter igjen på tanken, vil det påløpe
  2,8 kr/l for tømming av tank.

Man kan regne med ca. 20-30 000 kr for

oppgraving av oljetank eks. mva.

Støtte fra ENOVA til fjerning av oljetank:

 • Bytter du til en fornybar varmeløsning, f.eks. varmepumpe, kan du få Enovatilskudd på opptil 25 000 kr.

 • Søknad må være registrert og innsendt innen 31.12.2019.

 • Arbeidet må ha blitt gjennomført i løpet av de siste 18 måneder.
  Dette dokumenteres med faktura.

 • Mer informasjon angående støtte fra Enova får du her.

Ta kontakt på telefon eller mail for et uforpliktende tilbud.

71 22 32 40 eller anlegg@jo-moen.no.

J.O. Moen Anlegg AS | J.O. Moen Sandtak AS | J.O. Moen Miljø AS

Øran 20, 6300 Åndalsnes

Anlegg: 712 23 240  anlegg@jo-moen.no

Miljø: 712 23 250  miljo@jo-moen.no

 • Facebook Social Icon

© 2019

Generelle åpningstider:

Kontoret er åpen vanlige arbeidsdager,

mandag til fredag fra kl. 07:30 til 15:30.

Miljøstasjonen i Rauma er åpen

tirsdager og torsdager fra kl. 10:00 til 18:00.