Miljøstasjon

Miljøstasonen i Rauma, hos J.O. Moen Milø AS.

Åpningstider Miljøstasjonen i Rauma Kommune:

Tirsdag og Torsdag fra kl. 10:00 til 18:00.

April - September, første lørdagen i hver måned fra kl. 10:00 til 13:00.

Miljøstasjonen for Rauma Kommune er lokalisert inne på vårt område på Øran Vest, Åndalsnes. Det er også plassert ut mobile Miljøstasjoner rundt om i kommunen.

På Miljøstasjonen kan private husholdninger som betaler renovasjonsavgift til Rauma Kommune levere mye avfall gratis. Blant annet papp, plast, elektrisk avfall, hvitevarer, tekstiler og møbler. Farlig avfall er gratis å levere inntil 1000 kg pr. år.

Vi har egen låst beholder for mottak av sensitivt avfall av typen mobiltelefoner, harddisker og andre digitale lagringsenheter.

Bygg- og rivingsmaterialer, treverk, gips, takpapp, vinduer og dører leveres mot gebyr pr. kg.

Mobile Miljøstasjoner:

Åfarnes: Torsdag 12:00 - 18:00

Verma: Hverdager 10:00 - 16:00 og lørdager 10:00 - 13:00

Vågstranda: Mandag og onsdag 15:00 - 17:00 og lørdag 12:00 - 14:00

Farlig avfall, bygg-/rivningsavfall samt dekk på felg skal ikke inn i containeren. Butikkene som passer Miljøstasjonene skal ha kontroll på hva som kommer inn i containeren.