Tjenester

Vi tar blant annet på oss trafikkdirigering, tomtegraving, veganlegg, muring av naturstein, transport, grunnarbeid, fjellsprenging, kommunaltekniske anlegg, masseforflytning, riving, masseleveranser, snørydding, infiltrasjonsanlegg, asfaltering, parkanlegg og grøfter.

Veganlegg

Opprettelse av nye veganlegg.
Vedlikehold og utbedring av eksisterende veganlegg.

Spesialutstyr

Bankettutlegger

Skinnegående gravemaskin

Kantklipper

Drift og
vedlikehold

Drift og vedlikeholdsarbeid av det offentlige vegnettet, sommer som vinter.

Grunnarbeid

Grunnarbeid, tomtegraving og anleggsarbeid i alle størrelser.

Transport

Transport av utstyr og masser.

Naturstein

Muring av natursteinsmurer.