Ledige stillinger

Ledige stillinger hos J.O. Moen

J.O. Moen Miljø AS søker lærlinger i Gjenvinnings- og Yrkessjåførfaget.

Ring 71 22 32 50 eller mail til miljo@jo-moen.no for mer informasjon.