Juridisk Informasjon

JOM-600ppi.png

Juridisk navn:

Organisasjonsnummer:

Daglig Leder:

Styrets Leder:

Styremedlemmer:

Eiere:

J.O. Moen AS

914 355 664

Kari Merete Moen Volle

Jan Arild Moen

Gunnar Olav Moen

Arvid Gjerde

Hilde Moen

Iver Jakob Hage

Raymond Moen Volle

Mathias Moen Brudeset

Kahija AS  |  59,15%

Iver Jacbo Hage  |  17,28%

Arvid Gjerde AS  |  17,28%

Jan Arild Moen  |  4,67%

Gunnar Moen  |  1,4%

Ole Moen  |  0,21%

JOM-A-600ppi.png

Juridisk navn:

Organisasjonsnummer:

Daglig Leder:

Styrets Leder:

Styremedlemmer:

Eiere:

J.O. Moen Anlegg AS

981 240 839

Jan Arild Moen

Kari Merete Moen Volle

Arvid Gjerde

Iver Jakob Hage

Hilde Moen

Mathias Moen Brudeset

J.O. Moen AS  |  100%

JOM-S-600ppi.png

Juridisk navn:

Organisasjonsnummer:

Daglig Leder:

Styrets Leder:

Styremedlemmer:

Eiere:

J.O. Moen Sandtak AS

981 240 871

Jan Arild Moen

Arvid Gjerde

Ole Skjelbostad

Iver Jakob Hage

Jan Arild Moen

                             

J.O. Moen AS  |  40%

Iver Jakob Hage  |  20%

Arvid Gjerde AS  |  20%

Ole Skjelbostad  |  14,5%

Anita Engen Skjelbostad  |  5,5%

JOM-M-600ppi.png

Juridisk navn:

Organisasjonsnummer:

Daglig Leder:

Styrets Leder:

Styremedlemmer:

Eiere:

J.O. Moen Miljø AS

980 405 419

Kari Merete Moen Volle

Hilde Moen

Arvid Gjerde

Gunnar Olav Moen

Hege Rønning

Raymond Moen Volle

                             

J.O. Moen AS  |  100%